Αποσπάσματα - Περιγραφή

Απόσπασμα

Σολφέζ

Σολφέζ 8 – Α΄ Τεύχος (χωρίς αξίες - ένδειξη μέτρου)

Σολφέζ 35 Ragtime - με τρανσπόρτο

βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων

*το τρανσπόρτο σε αυτό το τεύχος είναι μόνο για κατανόηση των αποστάσεων ανάμεσα στις νότες (βήμα- πήδημα) και εξάσκηση της ονοματολογίας. Δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση γνώση των κλιμάκων.

- Τρανσπόρτο στη Λα Μείζονα

- Τρανσπόρτο στη Σολ Μείζονα

 

Σολφέζ 51 – Α΄ Τεύχος (από το κεφάλαιο «ελλιπές μέτρο»)

Σολφέζ 1 – Β΄ Τεύχος (από το κεφάλαιο «αλλοιώσεις - δίεση»)

Σολφέζ 27 σε στυλ swing – Β΄ Τεύχος (δίφωνο σολφέζ με basso ostinato) σε συνδυασμό με διάσπαση προσοχής

Σολφέζ 12 Spiritual – Τεύχος Γ΄ (από το κεφάλαιο «Μετατροπία» σε συνδυασμό με διάσπαση προσοχής )

Σολφέζ 23 και 24 – Γ΄ Τεύχος (σε δύο στυλ: Μπούγκι Γούγκι – Τσάρλεστον)

Ασκήσεις

Άσκηση αναγνώρισης μπάσου – διαδοχής συγχορδιών

Ρυθμικό παιχνίδι


Άσκηση μουσικής έκφρασης – άρθρωσης


Γενικά στοιχεία

 

  • ακολουθείται αύξοντας βαθμός δυσκολίας σε κάθε άσκηση
  • οι ασκήσεις σολφέζ συμβολίζονται με:
 βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων
  • οι ασκήσεις καλλιέγειας της ακοής συμβολίζονται με:
 βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων
  • οι ασκήσεις prima vista συμβολίζονται με:
  βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων
  • συχνά χρησιμοποιούνται πλαίσια για να τονίσουν ή να διευκρινίσουν κάποια σημαντικά θέματα όπως:

 

βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων

ή

βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων

 

 

Βιβλίο του καθηγητή

Απόσπασμα

Σολφέζ 8 από το Α’ Τεύχος (track 15 από το cd1 του καθηγητή)

 

 

Σολφέζ 8* - μόνο η συνοδεία, χωρίς τη μελωδία (track 16 από το cd1 του καθηγητή)