Βιβλίο του καθηγητή

Απόσπασμα

 

Σολφέζ 8 από το Α’ Τεύχος (track 15 από το cd1 του καθηγητή)

 

 

Σολφέζ 8* - μόνο η συνοδεία, χωρίς τη μελωδία (track 16 από το cd1 του καθηγητή)