Γενικά στοιχεία

 

  • ακολουθείται αύξοντας βαθμός δυσκολίας σε κάθε άσκηση
  • οι ασκήσεις σολφέζ συμβολίζονται με:
 βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων
  • οι ασκήσεις καλλιέγειας της ακοής συμβολίζονται με:
 βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων
  • οι ασκήσεις prima vista συμβολίζονται με:
  βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων
  • συχνά χρησιμοποιούνται πλαίσια για να τονίσουν ή να διευκρινίσουν κάποια σημαντικά θέματα όπως:

 

βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων

ή

βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων