Εισήγηση σε συνέδριο στη Μυτιλήνη

2ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων  με θέμα:
«Μουσική παιδεία και Μουσικά σχολεία: Στόχοι και διαδρομές των μαθητών των Μουσικών Σχολείων»
28 & 29 Μαρτίου 2008, Μυτιλήνη

29 Μαρτίου εισήγηση με θέμα:
«Μαθήματα μουσικής ως μέσο ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων»

εισηγήτρια: Χρύσα Κίτσιου