Εισήγηση σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη

3ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων  με θέμα:
«Τα Μουσικά Σχολεία στην Κοινωνία»

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009, Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Εισήγηση με θέμα:
«Μαθήματα μουσικής ως μέσο ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων»
εισηγήτρια: Χρύσα Κίτσιου